ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armaturex + hourdis bétonx + entrevous bétonx + hourdis négatifx 1