ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក béton arméx + armaturex + gros-oeuvrex + entrevous bétonx + hourdis négatifx 1