ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក béton arméx + Rondinx + poutre redressementx 5