இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment commercialx + béton arméx 75