இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature longrinex + soutènementx 5