ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature longrinex + Rondinx + poutre redressementx 5