ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក hélicoptèrex + bétonnage dallagex 1