დასაწყისი / საძიებო სიტყვები béton préfabriquéx + étaiement préfabricationx 1