ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment multi-fonctionnelx + coffrage cintréx + coffrage peaux + raidisseurx 2