ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក bâtiment tertiairex + bâtiment commercialx + béton arméx 75