இல்லம் / குறிச்சொற்கள் bâtiment habitation collectifx + réservationx + bétonx + armature béton arméx + mur béton arméx + banchex + coffragex 3