ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក étai tirant poussantx + béton arméx + bétonx + banchex 2