ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banche métalliquex + réservationx + béton arméx + bétonx + armature béton arméx + coffragex 3