இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature voile béton arméx + banche métalliquex + panneau coffrage anglex + béton arméx + armature béton arméx 1