ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក armature voile béton arméx + banche métalliquex + voile en béton arméx + béton arméx + bétonx + armature béton arméx + banchex + coffragex 10