இல்லம் / குறிச்சொற்கள் armature voile béton arméx + banche métalliquex + voile en béton arméx + aimantx + armature béton arméx + mur béton arméx 3