இல்லம் / குறிச்சொற்கள் poutre préfabriquéex + béton arméx 21