ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក poutre préfabriquéex + béton arméx 21