இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + armature béton arméx 5