இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + bétonx + armature béton arméx 3