இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + coffrage spécial boisx + négatifx 4