இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + bâtiment tertiairex + aimantx + tige de serragex + bâtiment commercialx + béton arméx + bétonx 2