ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + bâtiment tertiairex + réservationx + béton arméx + bétonx 4