ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + bâtiment tertiairex + armature de reprisex + réservationx + cône espaceurx + béton arméx + bétonx + banchex 1