ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + réservationx + béton arméx + mur béton arméx + coffragex 3