ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx + réservationx + aimantx + bétonx + armature béton arméx + mur béton arméx + banchex + coffragex 2