ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + banche métalliquex + voile en béton arméx + réservationx + aimantx + bétonx + armature béton arméx + mur béton arméx + coffragex 2