இல்லம் / குறிச்சொற்கள் mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + aimantx + bétonx + armature béton arméx + coffragex 2