ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + réservationx + bétonx + armature béton arméx + coffragex 3