ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + bâtiment habitation collectifx + armature start staboxx + armature béton arméx + attentex 1