ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + banche métalliquex + réservationx + aimantx + béton arméx + armature béton arméx + coffragex 2