இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + armature voile béton arméx + panneau coffrage anglex + béton arméx + armature béton arméx 1