ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + armature voile béton arméx + voile en béton arméx + réservationx + béton arméx + bétonx + banchex + coffragex 3