இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + réservationx + aimantx + béton arméx + bétonx + mur béton arméx 2