ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + mannequinx + bâtiment tertiairex + aimantx + tige de serragex + bâtiment commercialx + bétonx 2