இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + bâtiment tertiairex + armature de reprisex + tige de serragex + bâtiment commercialx + béton arméx + bétonx 1