ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + mannequinx + bâtiment tertiairex + armature de reprisex + réservationx + aimantx + tige de serragex + béton arméx + bétonx 1