ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + mannequinx + bâtiment habitation collectifx + réservationx + aimantx + béton arméx + bétonx + banchex 5