இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + voile en béton arméx + bâtiment tertiairex + armature start staboxx + bétonx + banchex 1