இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx + réservationx + béton arméx + bétonx + mur béton arméx + banchex + coffragex 3