இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx + réservationx + aimantx + béton arméx + bétonx + armature béton arméx + banchex 2