ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + mannequinx + armature voile béton arméx + réservationx + mur béton arméx + coffragex 3