இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + armature voile béton arméx + voile en béton arméx + aimantx + armature béton arméx + banchex + coffragex 2