ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក banchage préparationx + mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + réservationx + béton arméx + bétonx + armature béton arméx + mur béton arméx + coffragex 3