இல்லம் / குறிச்சொற்கள் banchage préparationx + mannequinx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + bâtiment habitation collectifx + béton arméx + bétonx + banchex 4