இல்லம் / குறிச்சொற்கள் coffrage voilex + banchage préparationx + armature voile béton arméx + banche métalliquex + voile en béton arméx + bâtiment habitation collectifx + talonnettex + béton arméx + bétonx + mur béton arméx + banchex 1

உருவாக்கிய தேதி / 2006 / வாரம் 29

திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஞாயிறு ஞாயிறு

Warning: [mysql error 1406] Data too long for column 'tag_ids' at row 1 INSERT INTO piwigo_history ( date, time, user_id, IP, section, category_id, image_id, image_type, format_id, auth_key_id, tag_ids ) VALUES ( CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, 2, '34.207.247.69', 'tags', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, '6371,6383,6388,6397,6420,6433,6776,7423,7424,7427,7429' ) ; in /local/www/imagesdubtp/include/dblayer/functions_mysqli.inc.php on line 847