இல்லம் / குறிச்சொற்கள் linteaux + béton arméx + gros-oeuvrex 4