ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក linteaux + béton arméx + gros-oeuvrex 4