ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក maçonnerie terre cuitex + béton arméx 20