ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក treillis soudéx + armature start staboxx + coffrage dallex + armature plancher dallex 2

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2019 / សប្តាហ៍ 3

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ថ្ងៃ​អង្គារ ថ្ងៃ​ពុធ ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍ ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​​សៅរ៍ ថ្ងៃ​អាទិត្យ